(Video) [HINDI] LADAKH BIKE TRIP ON BAJAJ PLATINA !!! People are awe…[HINDI] LADAKH BIKE TRIP ON BAJAJ PLATINA !!! People are awe…

26 Comments

 1. Bigbang Biker
 2. Mansuri Fardin
 3. Manas Majhi
 4. vicky sharma
 5. Uttu
 6. shivendu anand
 7. Rahul Deshmukh
 8. ABHILASH
 9. Jaiwant South
 10. ksuku plnaet
 11. Mehul Rathod
 12. Meharoof Bin Mohd
 13. BUDDHABIKASH BURHAGOHAIN
 14. Satanik Guha
 15. zoom traps
 16. Braj Rider
 17. sachin singh
 18. The Rider Number 9
 19. Anurag Gupta
 20. Stress out
 21. Nishant Tyagi
 22. Hemant Paul
 23. Wanderlust Rishav
 24. Chandrashekhar N
 25. Nilesh Koley
 26. Bhupendra Bunny